Vyšetřovací  metody

 

EMG - eletromyografie

- skládá se z vyšetření  vedení periferních  nervů pomocí stimulace přiloženou  eletrodou a vyšetření svalu jehlovou eletrodou .

- vyšetření  prováděné  za účelem  diagnostiky onemocnění  periferní  nervové soustavy .

- mezi nejčastější onemocnění ,kde je EMG přínosem  patří polyneuropatie ,  syndrom karpálního  tunelu, poranění periferních nervů, kořenové syndromy,     poruchy nervosvalového přenosu atd.

 

 

VEP

- vyšetření  zrakové dráhy

- pomocná diagnostika u  roztroušené  sklerosy,  zánětu  zrakového  nervu .

 

BAEP

- vyšetření  sluchové  dráhy

- pomocná diagnostika závratí ,  procesů  v oblasti zadní jámy lební ,  záněty sluchového  nervu

 

SSEP

- vyšetření  somatosenzorické dráhy

- pomocná  diagnostika poruchy centrálního  nervového systému,roztroušená  sklerosa , poruchy - komprese míchy  např. v oblasti  krční pateře / spinální  stenosy/ . 

 

MEP

- vyšetření  motorické  dráhy 

- poruchy  centrálního  nervového  systému  , míšní léze , kořenové  syndromy