Althea Medica s.r.o. Neurologická ambulance MUDr.Igor Hönig

Tyršovo nábř. 7143
Zlín
760 01

739 754 550, 577 012 968
altheamedica@email.cz

Ceník zdravotních služeb nehrazených ze zdr. pojištění 

 •   Administrativní výkon -  potvrzení pro soukromé učely klienta - dle rozsahu                                100 - 400 Kč

               ( zbrojní pas, řidičský průkaz.,  pojistka apod. .)

 

 •   Zhotovení kopie neurologického vyšetření - 1.strana                                                                             30 Kč

            každá další strana                                                                                                                  5 Kč

 

 •   Zhotovení kopie provedených paraklinických vyšetření                                                                         30 Kč

               ( MRI, CT a dalších)

 

 •   Neurologické vyšetření -komplexní s vyhotovením lékařské zprávy vyžádané
 •   klientem  bez platného pojištění či pro potřeby mimo zdr. pojištění                                                 1000 ,- Kč

 

 •   EMG vyšetření vyžádané klientem pro potřeby zaměstnavatele či klientem bez platné

               smlouvy s pojišťovnou - podle rozsahu vyšetření a dle platného sazebníku výkonů .                  600-2500 Kč

               Rozsah vyšetření určuje lékař na základě klinického vyšetření.

 

 •   EMG - vyšetření  středových nervů - profesní  zátěž dle předpisu 79/2013  -                                       700 Kč   

 

 •   Kineziotaping                                                                                                                                          50-100 Kč dle rozsahu
 •   Aplikace  preparátu GUNA                                                                                                                      300 Kč
 •   Infuze Neodolpasse                                                                                                                                 300 Kč
 •   Obstřik Mesocain 1%  10 ml  -  doplatek  preparátu  dle aktuální uhrady pojištovnou                              25 Kč 
 •   Obstřik Diprohos1 ml. + Mesocain 1% 3 ml doplatek  preparátu  dle aktuální uhrady pojištovnou           50 Kč 

Od  2.5.2019  do  31.8.2019  bude v   dusledku  stavby   cyklostezky  omezeno parkování  i příjezd   k naší ordinaci  -  viz    přiložený  soubor.  

new doc 2019-04-30 13.11.57.pdf (831047)