Ceník zdravotních služeb nehrazených ze zdr. pojištění

 

 

Administrativní výkon -  potvrzení pro soukromé učely klienta - dle rozsahu                                100 - 400 Kč

( zbrojní pas, řidičský průkaz.,  pojistka apod. .)

 

Zhotovení kopie neurologického vyšetření - 1.strana                                                                            30 Kč

každá další strana                                                                                                   5 Kč

 

Zhotovení kopie provedených paraklinických vyšetření                                                                        30 Kč

( MRI, CT a dalších)

 

Neurologické vyšetření -komplexní s vyhotovením lékařské zprávy vyžádané

klientem  bez platného pojištění či pro potřeby mimo zdr. pojištění                                                 1000 ,- Kč

 

EMG vyšetření vyžádané klientem pro potřeby zaměstnavatele či klientem bez platné

smlouvy s pojišťovnou - podle rozsahu vyšetření a dle platného sazebníku výkonů .                    600-2500 Kč

Rozsah vyšetření určuje lékař na základě klinického vyšetření.

 

EMG - vyšetření  středových nervů - profesní  zátěž dle předpisu 79/2013  -                                     700 Kč   

 

Kineziotaping                                                                                                                                                          50-100 dle rozsahu

Aplikace  preparátu GUNA                                                                                                                                   300 Kč

Infuze Neodolpasse                                                                                                                                               300 Kč

Obstřik Mesocain 1%  10 ml  -  doplatek  preparátu  dle aktuální uhrady pojištovnou                               25 Kč 

Obstřik Diprohos1 ml. + Mesocain 1% 3 ml doplatek  preparátu  dle aktuální uhrady pojištovnou         50 Kč